Arkiv

Her kommer en oversigt over hvad vi har i vores fysiske arkiv.


Bøger
ABA, AOF, Fremad M.fl.: Arbejderbevægelsen i Spanien, 1986, Forlaget Fremad
Adorno, T.W.: The Authoritarian Personality, 1969, The Norton Library (Engelsk)
Andersson, John: Internationalerna, 1952, Federativs Förlag (Svensk)
Andersson, John: Med SAC i 40-årig kamp, 1950, Federativs Förlag (Svensk)
Andersson, John: Rebell - I Klassamhälle och Välfärdsstat, 1961, Federativs Forlag (Svensk)
Andersson, John: Till försvar och till anfall, 1958, Norsk Syndikalistisk Forbund (Svensk)
Bakunin, Michail: Gud og Staten, 1977, Edition After Hand
Bakunin, Mikhail: Autoritet eller selvforvaltning, 1979, Borgens Forlag
Berkman, A.: Anarkismens ABC, 1974, Direkte Aktion
Bernard, Marie-Anne, Antipolitik hinsides al statskunst, 1981, Forlaget Afveje
Berthelsen, Thorwald: Pariserkommunen 1871, Forlaget Rhodos
Bidsted, Ole: Rådsstrategi, 1979, Forlaget Beboertryk
Branting, Hjalmar: Stridsfrågor inom arbetarrörelsen, 1979, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (Svensk)
Brecht, Bertolt: Kommunens dage, 1975, Gyldendal
Bredal, Johannes: Sperlings Saga, 2008, Forlaget Ådalen
Brinch, Benny: Søren, 1986, Forlaget Mathis
Brunse, Niels M.fl.: Oprøret i Kronstadt 1921, 1975, Forlaget Rhodos
Bruun, Henry: Den Faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil aar 1900, 1938, Gyldendal
Callesen, Gerd: Den danske arbejderbevægelses programmatiske dokumenter og love, 1978, Odense Universitetsforlag
Castoriadis, Cornelius: Marxisme og Revolutionær teori, 1981, Forlaget Rhodos
Christensen, Erik M.: Henrik Ibsens anarkisme 1, 1989, Akademisk Forlag
Christensen, Erik M.: Henrik Ibsens anarkisme 2, 1989, Akademisk Forlag
CNT: Kollektiviseringer, 1978, Forlaget Beboertryk
Cohn-Bendit, Daniel: Venstre Radikalismen, 1988, Forlaget Rhodos
Cox, Geoffrey: Madrids Forsvar, 1937, Forlaget Fremad København
Dickson, Walter: Sacco & Vanzetti, 1977, Federativ (svensk)
Dinesen, Wilhelm: Paris under Communen, 1968, Gyldendal
Dreier, Fr.: Om arbejdets organisering, 1976
Duyn, Roel van: Budskab fra en viis Nisse, 1971, Borgens Forlag
Elsass, Peter: Grundbog for aktivister, 1982, Gyldendal
Ericson, Bengt: Anarkisterna i Klasskampen, 1969, Bokförlaget Aldus (Svensk)
Eriksen, Inge: Ni liv, 1977, Forlaget Beboertryk
Enzenberger, Hans Magnus: Anarkiets Korte Sommer, 1972, Samlerens Bogklub
Fanon, Frantz: Fordømte her på jorden, 1968, Forlaget Rhodos
Fast, Howard: Saccos og Vanzettis bedrift, 1954, Forlaget Tiden
Fernström, Karl: Ungsocialismen, 1950, Federativs Förlag (Svensk)
Georén, Per: Zapata och revolutionen i Mexiko 1910 - 1920, 1957, UPA
Goldman, Emma: Anarkistiske Erindringer, 1976, Forlaget Borgen
Gröndahl, Britta: Här talar Syndikalisterna, 1973, Federativs Förlag (Svensk)
Gröndahl, Britta: Proudhon, 1959, Frihetliga Bokgillet
Guérin, Daniel: Anarkismen, 1979, Borgens Forlag
Hansen, Anton: Arbejderkunst, 1932, Kultur og Politik
Hansen, Bente: Studenteroprøret, 1968, Gjellerup
Helm, Michael: Anarkistiske Grundideer, 1980, Hans Reitzel
Heyd, Günther: Paris Par Moulins, 1969, A.A. Forlaget
Holmö, Rudolf: Demokratiens Innebörd, 1951, Federativs Förlag (Svensk)
Holmö, Rudolf: Syndikalismen, 1954, Vära ideer (Svensk)
Holterman, Thom: Law in anarchism, 1980, Erasmus University Rotterdam
Horne, Alistair: Paris´Fald, 1969, Aschehoug Dansk Forlag
Houston, Robert: Bisbee ´17, 1981, Forlaget Modtryk
Ipsen, J.J.: Anarkisten Hans Jæger, 1920, Norges Ungsoc Forbunds Forlag
Ipsen, J.J.: En Utopist Historie, 1926, Woels Forlag
Jensen, Albert: Errico Malatesta, 1932, Bokförlaget Brand (Svensk)
Jørgensen, Palle M.fl.: Revolution og kontrarevolution i Spanien, 1976, Modtryk
Kautsky, Karl: Kommunisme og Terrorisme, 1921, Forlaget Fremad
Knudsen, Erik: Røde Emma, 1982, Gyldendals Teater
Koestler, Arthur.:Spanish Testament, 1937, Victor Gollancz LTD (Engelsk)
Kofoed, Niels: Henrik Pontoppidan - Anarkismen og demokratiets tragedie, 1986, Reitzels Forlag
Koustrup, Søren: Joe Hill - en svensker i USA, 1976, Forlaget Munksgaard
Kropotkin, Peter M.fl.: Anarkismen en antologi, 1970, Forlaget Rhodos
Krapotkin, Fyrst: En Anarkists Erindringer, 1900, Gyldendalske Boghandels Forlag
Krapotkin, Peter: Eröfringen af Brödet, 1908, Björck & Börjesson
Krapotkin, P.: Haandens og Hjærnens Arbejde, 1904, Gyldendalske Boghandel
Kropotkin, Peter: Staten - Dens historiske rolle, 1981, Rhodos
Kropotkin, Pjotr: Gensidig Hjælp, 2000, Introite Publishers
Leval, Gaston: Collectives in the Spanish Revolution, 1975, Freedom Press (engelsk)
Lopez, F. Perez.: El Mexicano, 1970, Gyldendal
Lorenzo, César M: Syndikalismen Vid Makten, 1972, Federativs Forlag (Svensk)
Lubasz, Heinz: The Anarchist in the Russian Revolution, 1973, Thames and Hudson (Engelsk)
Madsen, Børge: Sumpen, Liberalisterne og de Hellige, 1981, Social og Sundhedspolitisks Gruppe
Maximoff, Gregory Petrovich: The Guillotine at Work, 1979, Cienfuegos Press (Engelsk)
Mett, Ida: Kronstadt 1921, 1969, Libertad (Svensk)
Mikkelsen, Flemming: Protest og Oprør, 1986, Modtryk
M.fl.: Anarkistiske Brudstykker, 1984, Forlaget "Gensidig Hjælp"
M.fl.: Borggården, 1978, Lejernes L.O.
M.fl.: Derfor svigter LO, 1970, Foreningen Sorte Fane
M.fl.: Mindeskrift over betjent Oscar Gjemsøe, 1910, Københavns Politiforening
M.fl.: På vej mod ekstraparlamentarisme, 1970, Foreningen Sorte Fane
M.fl.: Revolutionær Sangbog
Neruda, Pablo: Ophold på jorden, 1979, Brøndum
Nettlau, Max: Anarkismen Genom Tiderna, 1970?, Federativs Förlag
Nettlau, Max: Ett Liv För Friheten, 1956, Frihetliga Bokgillet (Svensk)
Nielsen, Sine Bang: Den Grønne ø, 2010, Hjemmebibliotekets Forlag
Nylund, Felix: Helsingfors under det røde regimente, 1919, Levin & Munksgaard
Orwell, George: Hyldest til Catalonien, 1975, Forlaget Gyldendal
Persson, Lennart K.: Syndikalismen i Sverige 1903-1922, 1975, Federativs Förlag (Svensk)
Petersen, Carl Heinrich: Agitatorer og Martyrer, 1966, Forlaget Fremad
Petersen, Carl Heinrich: Anarki og arbejderhistorie, 1985, Tiderne Skifter
Petersen, Carl Heinrich: Fra klassekampens slagmark i Norden, 1973, Forlaget Modtryk
Petersen, Carl Heinrich: Kommunismens Kættere, 1964, Munksgaard
Petersen, Carl Heinrich M.fl.: Christian Christensen og Den Danske Syndikalisme 2, 1979, Modtryk
Petersen, Carl Heinrich M.fl.: Christian Christensen og Den Danske Syndikalisme 2, 1979, Modtryk
Petersen, Carl Heinrich: Danske Revolutionære, 1970, Borgens Forlag
Petersen, Carl Heinrich: Den Glemte Socialisme, 1981, Bibliotek Rhodos
Petersen, Carl Heinrich: Revolutionære socialister i Danmark, 1973, Gyldendal
Proudhon, P.J.: What is property, 1969, William Reeves (Engelsk)
Read, Herbert: Anarchy and Order, 1974, Souvenir Press (Engelsk)
Read, Herbert: The Politics of the Unpolitical, 1943, Routledge (Engelsk)
Rasmussen, Halfdan: Og det var det, 1977, Det Schønberske Forlag
Raske-Nielsen, Erik: Spanien, 1949, Institutet for historie og samfundsøkonomi
Richards, Vernon: Lessons of the Spanish Revolution, 1972, Freedom Press (Engelsk)
Rüdiger, Helmut: Federalismem, 1947, Federativs Förlag (Svensk)
Seidenfaden, Erik: Borgerkrig i Spanien, 1937, Kulturforlaget
Sinclair, Upton: Boston, 1930, Woels Forlag
Skjærpe, Arvid Weber: Selvstyre som system, 1977, H. Aschehoug (Engelsk)
Steinbeck, John: Vredens Druer, 1939, Gyldendal
Stirner, Max: Den eneste og hans ejendom, 1902, Gyldendal
Strand, Mads: Anarkistisk Lesebok, 1970, Pax Forlag (Norsk)
Teng, Paul: Anarkistisk Intermezzo, 1988, Carlsen Comics
Thomas, Hugh: The Spanish Civil War, 1961, Eyre & Spottiswoode Ltd (Engelsk)
Thyssen, Ole: Den Tidlige Socialisme, 1979, Hans Reitzel
Ustvedt, Yngvar: Arbeidere under våpen, 1975, Gyldendal Norsk Forlag (Norsk)
Welzel, Ruddi: Det Anarkistiske Menneske, 1979, Berlingske Forlag
Westergård, Chr.: Du som er leder-, 1977, Alternativ Bogudgivelse
Wilde, Oscar: Kapitalismen Socialismen og Mennesket, 1952, H. Hagerup
Winding, Ole: Spanien i Nærbilleder, 1937, Mondes Forlag
Wright, Richard: Sort Ungdom, 1966, Gyldendal


Blade & Tidskrifter
Anarchist Review Number 1, 1976, Cienfuegos Press
Anarchist Review Number 2, 1977, Cienfuegos Press
Anarchist Review Number 4, Cienfuegos Press
Anarchist Review Number 5, Cienfuegos Press
Anarchist Review Number 6, 1982, Cienfuegos Press
Anarkistisk tidsskrift 12, 1998 (Svensk)
Antipolitik 2: 1979, SABAE
CP: Towards a citizens militia, 1980, Cienfuegos Press (Engelsk)
Direkte Aktion, 1999, Fagoppositionens Sammenslutning
Direkte Aktion #2, 2013, Libertære Socialister
Direkte Aktion #3, 2013, Libertære Socialister
Direkte Aktion #4, 2013, Libertære Socialister
Direkte Aktion #5, 2014, Libertære Socialister
Federativserien 17, Centralism och Decentralism, 1975, Federativs Förlag (Svensk)
Federativserien 18, Parti eller fackförening?, 1975, Federativs Förlag (Svensk)
Federativserien 19, Facklig kamp i Franco Spanien, 1975, Federativs förlag (Svensk)
Federativserien 24, Staten mot Sacco och Vanzetti, 1977, Federativs Förlag (Svensk)
Freedom Vol. 41: 1980, Freedom Press (Engelsk)
Freedom Vol. 43: 1982, Freedom Press (Engelsk)
Frihetlig Socialistisk Tidskrift 6-7, 1975, Frihetlig Socialistisk Tidskrift (Svensk)
Frihetlig Socialistisk Tidskrift 26, Om Anarkismen, 1977, Frihetlig Socialistisk Tidskrift (Svensk)
Historievidenskab 8: Venstreoppositionen 1900 - 1930, 1976, Forlaget GMT
HUG!: Barndommens Politik, 1981, Tiderne Skifter
M.fl.: ANARKA er genfødt!, 1982, Anarka
M.fl.: ANARKA midSOMMER -80, 1980, Anarka
M.fl.: ANARKA Bangkok by night - Voldtægt - Digte, Drømme og visioner, 1981, Anarka
N.E.J. 1
N.E.J. 2
N.E.J. 3, 2014
Red And Black 7, 1977, J. Grancharoff (Engelsk)
Ringe i Vandet, 2017, Ringe i Vandet
M.fl.: The Raven 2, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: The Raven 7, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: The Raven 8, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: The Raven 10, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: The Raven 25, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: The Raven 37, Freedom Press (Engelsk)


Pjecer & hæfter
ACF: You can´t blow up a social relationship, 1985, Anarchist Communist Federation
Ancear, Herbert: Hva Vil Syndikalismen?, 1978, Arbeiderns Forlag (Svensk)
ASO: Fagligt Anarkistisk Handlingsprogram, 1981, Anarko-Syndikalistisk Organisation
ASO: Faglig Pjece, 1982, Anarko-Syndikalistisk Organisation
ASO: Hvad vil anarkisterne?, 1981, Anarko-Syndikalistisk Organisation
ASO: Katalog 83, 1983, Anarko-Syndikalistisk Organisation
ASO: Principprogram og Vedtægter, 1985, Anarko-Syndikalistisk Organisation
ASO: Principprogram og Vedtægter, Anarko-Syndikalistisk Organisation
Berneri, Camillo: Peter Kropotkin. Føderalistiske Ideer, 1977, Regnbuen
Björneboe, Jens: Anarkismen ...I dag?, 1971, Kommunen (Norsk)
Bonanno, Alfredo M.: Critique of Syndicalist Methods, 1979, Bratach Dubh Publications (Engelsk)
Bukharin, Nikolai M.fl.: The Poverty of Statism, 1981, Haymarket Press (Engelsk)
Castoriadis, Cornelius: History as Creation, Solidarity (Engelsk)
Carter, April: Direct Action, 1970, Peace News
Comfort, Alex: Delinquency, 1951, Freedom Press (Engelsk)
De Cleyre, Voltarine: The Making of an Anarchist, 1978, Black Bear
Dolgoff, Sam: The relevance of anarchhism to modern society, Soil of Liberty (Engelsk)
DS: Danske Syndikalister, 1975, Fagoppositionens Sammenslutning
FAU: Arbeitsgrundlage, 1973, Freie Arbeiter Union (Tysk)
Goldman, Emma: Mennesket, Samfundet og Staten, 1978, Anarkistisk Føderation i Danmark
Graham, Marcus: Marxism & a Free Society, 1981, Cienfuegos Press
Guerin, Daniel: Anarchism and Marxism, 1981, Belfast Anarchist Collective (Engelsk)
Henrichsen, Hermann: Anarkister - Drama i en akt, 1917, A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel
IWW: Generalstrejken - För Industriell Frihet, 1951, IWW
IWW: Principles, Aims & Statutes of the IWW, 1983, Rebel Worker Group (Engelsk)
Konfront: Anarki eller Kaos, 2009
Kropotkin, Peter: Den Anarkistiska Kommunismen, 1976, UPA
Kropotkin, Peter: Den Anarkistiske Kommunisme, 1980, Anarkistisk Boghandel
Kropotkin, Peter: Den anarkistiska verksamheten under revolutionstider, 1920, Bokförlaget Brand (Svensk)
Kropotkin, Peter: Syndikalisme og Anarkisme, 1978, Regnbuen
Kropotkin, Peter: The State - Its Historic Role, 1969, Freedom Press (English)
Kropotkin, Peter: The Spirit of Revolt & On Order, P.F.A.F.S
Kropotkin, Peter: War, 1910, William Reeves
Maximoff, G.: Syndikalist in the Russian Revolution, 1979, Anarchist Communist Federation of North America (Engelsk)
Martin, Charles: Towards a Free Society, 1960, Freedom Press (Engelsk)
M.fl.: Der austand der kronstädter matrosen, 1971, Historische Reihe (Tysk)
M.fl.: Towards a fresh revolution, 1978, New Anarchist Library (Engelsk)
Neergaard, L. F.: Anarkisterne, Proletaren og de falske sparemærker, 2022, Bogcaféen Halmtorvet
Nettlau, Max: Michael Bakunin - Selbstzeugnisse & Dokumente, 1924, Verlag Der Syndikalist (Tysk)
Nielsen, Einar: Intet nyt under solen 1, Forlaget Arbejderringen
Nielsen, Einar: Intet nyt under solen 2, Forlaget Arbejderringen
N.S.F.: 1. Internasjonale - Anarkismens Fremvekst i Arbeiderbevegelsen 1850 - 1875, Norsk Syndikalistisk Forbund (Norsk)
Peirats, José: What is the C.N.T.?, Simian Publications (Engelsk)
Program for Resist - En anarkistisk festival, 2004
Rasmussen, F. Gorm: Anarki eller Kaos, 1981, Danmark Radio Skoleradioen
Rocker, Rodolf: Decentralization, Friends of Malatesta (Engelsk)
Rocker, Rudolf: The Methods of Anarcho-Syndicalism, 1981, Monty Miller Press (Engelsk)
Stirner, Max: The False Principle of our Education, 1967, Ralph Myles (Engelsk)
S.A.C.: Syndikalismen - en socialism i frihet, 1971, Sveriges Arbetares Centralorganisation (Svensk)
Vi er alle militante: Fra gadekamp til hverdagsmilitans
Walter, Nicolas: About Anarchism, 1980, Freedom Press (Engelsk)
Walter, Nicolas: Hvad vil anarkisterne?, 1971, Jysk Anarkistisk Publikationsgruppe 1
Welzel, Ruddi: Fri vilje og straf, 1979, Odense Universitet


Flyveblade
Anarkister.dk: Plads til alle der giver plads til alle, 2006
Anarkister.dk: "Politiet gør jo bare deres arbejde" - min bare røv!, 2006
Anarkistisk 1. maj
Anarkistisk Netværk: Infomøde - NO G8 Action Japan
Anarkistisk Netværk: Om netværk og det anarkistiske netværk
International Solidarity for Imprisoned anarchist in Italy, anarkister.dk
Kom til anarkistmøde, Sorte Fane
RAK: Film-aften
Sorte Fane: I didn't go to work today...
Stuen, Stuen Ahornsgade
Hvad Syndikalisterne vil!, 1909, Syndikalistisk Forbund