Om os

Værdigrundlag

Bogcaféen Halmtorvet er en anarkistisk bogcafé. Anarkisme forstået som et samfund bestående af flade strukturer, hvor folket har demokratisk kontrol over arbejdspladser og samfundsinstitutioner, samt tager ansvar for hinanden og den klode, vi bor på. I Bogcaféen er vi derfor imod hierarkiske strukturer, så som stat og kapital, og alle former for social diskrimination som eksempelvis racisme, sexisme og queerfobi. Bogcafeens arbejde tager udgangspunkt i forskellige traditioner inden for anarkismen, samt forskellige allierede bevægelser.


Praktisk info

Bogcaféen Halmtorvet er en anarkistisk bogcafé i hjertet af Vesterbro i København, som har eksisteret siden 2015. Vi sælger hovedsageligt antiautoritær og samfundskritisk litteratur, men vi har også plakater, t-shirts, badges, klistermærker, zapatistisk kaffe, økologisk te, m.m..
I bogcaféen kan du få frisklavet kaffe og te samt sodavand, til Vesterbros mest fordelagtige priser. Derudover har vi et bibliotek, man kan låne fra, og et arkiv, som dokumenterer den antiautoritære venstrefløjs historie.
Udover salg af bøger m.m. er bogcaféen hjemsted for en række aktiviteter: koncerter, foredrag, politiske møder, udstillinger, lancering af pjecer, vi selv udgiver, repair-workshops, brevskrivning til politiske fanger, samt som mødested forud for demonstrationer.
Bogcaféen er drevet af frivillige, og er non-profit. Du kan melde dig ind i Foreningen Bogcaféen Halmtorvet som støttemedlem på mail post@bogcafeenhalmtorvet.org, ved at overføre 50 kr om måneden til reg-nr.: 8401 konto-nr.: 0001024472 eller på mobilepay: 89589, vi tager også gerne donationer. Som støttemedlem får du også adgang til at benytte Bogcaféens bibliotek. Vi finder også gerne et nyt hjem til dine aflagte bøger.
Hvis du vil være frivillig i bogcaféen eller låne lokalet eller er interesseret i at lave aktivisme, er du hjertelig velkommen til at kontakte os post@bogcafeenhalmtorvet.org. Vi holder bogcaféens driftsmøder hver første mandag i måneden kl. 19, hvor vi planlægger og beslutter ting vedrørende bogcaféen.
Boogcaféen har åbent 4 dage om ugen, torsdag-fredag kl. 16-20 og i weekenden kl. 12-17.

 

 

 


The Mission of Infoshop Halmtorvet

Infoshop Halmtorvet is an anarchist infoshop. Anarchism as understood as a society consisting of horisontal structures, where the people has democratic control over workplaces and societal institutions, and takes responsibility for each other and the planet where we live. In the Infoshop we are therefore against hierarchical structures such as state and capital and all forms of social discrimination such as racism, sexism and queerphobia. The work of the Infoshop takes its point of departure in various anarchist traditions, as well as in various allied movements.

Practical Info

Bogcaféen Halmtorvet (Infoshop Halmtorvet) is an anarchist Infoshop in the center of Vesterbro Copenhagen, which has existed since 2015. We primarily sell anti-authoritarian and leftist literature, but we also sell posters, t-shirts, badges, stickers, zapatist coffee, organic tea, and much more.
In Infoshop Halmtorvet you can get coffee, tea and sodas, for the best price in town. Furthermore we have a library and archive, which documents the history of the antiauthoritarian left.
Apart from selling books, Infoshop Halmtorvet is the base of a line of activities: Concerts, lectures, political meetings, exhibitions, launching of homemade pamphlets, repair-workshops, letter writing for political prisoners, and as a rally point for demonstrations.
You can become a supporting member of Infoshop Halmtorvet by paying a monthly tribute of only 50 kr at registration-number: 8401 account-number: 0001024472 or on mobilepay: 89589, we are also happy to recieve donations at this account. We will also gladly make a new home here for your old books.
If you want to become a volunteer or borrow our facilities or are interested in doing activism, you are more than welcome to get in contact with us. We have monthly organisational meetings on the first Monday of the month at 7 p.m., where we discuss stuff concerning the Infoshop.
The Infoshop is open 4 days a week, Thursday-Friday from 4-8 p.m. and in weekends from 12-5 p.m..