Truslen fra højre - Årsrapport 2014

redox14.png
  • Titel: Truslen fra højre - Årsrapport 2014
  • Forfatter: Researchkollektivet Redox
  • Sidetal: 29
  • Stand: Som ny
  • Udgiver: Researchkollektivet Redox
  • På lager (antal): 4
  • Sprog: Dansk

Årsrapport 2014
Forord det er første gang siden dannelsen af Researchkollektivet Redox i vinteren 2005-06, at vi udgiver en årsrapport. tanken bag rapporten er at give plads til tilbageblik, men også fordybelse. i denne rapport ser vi tilbage på 2014 på den yderste højrefløj og bringer en gennemgang af de vigtigste tendenser og begivenheder, der har kendetegnet den fascis-tiske bevægelse i det forgangne år. Blandt andet bringer vi en reportage i tekst og billeder fra dNF’s demonstrationsforsøg ved christiansborg i maj, der på mange måder blev den definerende begivenhed i 2014 for både den nazistiske bevægelse og for antifascistiske modstand.samtidig var 2014 året, hvor debatten om politisk ekstremisme blev reaktualiseret i den bredere offentlige debat, bl.a. med sFi’s mangelful-de og på mange måder useriøse ekstremismerapport, hvor vi også selv blev beskyldt for ekstremisme. vores journalistiske arbejde med at afdække det yderste højres struk-turer og aktiviteter sker på baggrund af en reel trussel, ikke blot mod os selv og den øvrige venstrefløj, men også mod minoritetsgrupper og i sidste ende vores samfund. de historiske erfaringer med stærke, fascistiske bevægelser, og de aktuelle, i lyset af den nye bølge af højreradikalisme i europa som følge af den økonomiske krise, viser vigtigheden i at kende de fascistiske organisationer.i denne rapport bringer vi derfor en analyse af den konkrete og poten-tielle trussel, som en række nazistiske og højreradikale grupper udgør i det danske samfund. vi mener at truslen fra højre er mere virkelig end nogensinde. også internationalt, da hovedparten af de nationale organi-sationer på den yderste højrefløj indgår i internationale netværk. derfor har vi bedt en række af vores internationale samarbejdspartnere i vores nabolande Norge, sverige, Finland og tyskland om at beskrive de vigtig-ste tendenser inden for disse landes fascistiske bevægelser. deres analyser bringer vi ligeledes i denne årsrapport.God læselyst!DKK 20