Sociologi og Socialisation: Kritik af de kapitalistiske herredømmeformer

Sociologi og socialisation
  • Titel: Sociologi og Socialisation: Kritik af de kapitalistiske herredømmeformer
  • Forfatter: Kurt Aagaard Nielsen
  • Sidetal: 197
  • Stand: Ny
  • Udgiver: Kurasje
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

I denne tekst foretages en teorihistorisk undersøgelse af sociologien - anskuet som teori for det borgerlige herredømmes integration af modstand. Den sociale integration af subkulturer og modkulturer er ikke et nyt fænomen. Den har været et teoretisk grundtema i hele sociologiens historie. Ved at sætte fokus på grundbegreberne i denne historie foretages en kritik af ældre og moderne fromer for skjult herredømmeudøvelse under kapitalismen.

Bogens vigtigste ærinde er at opløse de teoretiske og politiske grundfigurer i det moderne borgerlige samfunds ''skjulte herredømmeudøvelse.''

Kurt Aagaard Nielsen (f.1948) er lektor i sociologi. Har tidligere publiceret artikler og bøger om videnskabskritik og uddannelsesteori herunder bl.a. bogen ''Kvalifikationsstruktur og Klassestruktur,'' Kurasje 1976.DKK 40