Socialisationsforskning: Senkapitalisme og subjektivitet

socialisationsforskning
  • Titel: Socialisationsforskning: Senkapitalisme og subjektivitet
  • Forfatter: F.F.
  • Sidetal: 368
  • Stand: Som ny
  • Udgiver: Borgen
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

Den kritiske socialisationsforskning tager udgangspunkt i det forhold at socialisationsprocesserne i stigende omfang er blevet konfliktfyldte og problematiske. En fuld udviklet materialistisk socialisationsteori findes ikke i dag. Forskellige teoretiske retninger og varierende analyseperspektiver kendetegner den nuværende diskussion. Artiklerne i denne antologi er præget af et forsøg på at formidle marxistisk samfundsanalyse og psykoanalytisk erfaring.

Hvad sker der med den menneskelige sanselighed med overgangen fra feudalisme til kapitalisme? Hvad er subjektivitetens skæbne under senkapitalismens udbytnings- og beherskelsesformer? hvad er egentlig narcissistiske beskadigelser? Hvorfor dominerer de sammen med skizofreni og psykosomatiske sygdomme det psykopatologiske landskab? Hvad er forholdet mellem psykopatologi og fremmedgørelse? Hvad er en materialistisk socialisationsforsknings muligheder og begrænsninger? Hvordan dannes og fastholdes politisk identitet og modstand under de herskende forhold?

Antologien bringer fortrinsvis bidrag fra den aktuelle vesttyske diskussion, men også central amerikanske forskningsansatser inddrages gennem præsentation og kritik.

Artiklerne rækker fra politisk psykologiske overvejelser over mere teoretiske diskussioner til konkrete analyser af personlighedsstrukturer. Der bringes bidrag af bl.a. Peter Brückner, Alfred Krovoza, Alfred Lorenzer og Rudolf zur Lippe.DKK 60