Slaget om de små pastejerna: Skrifter i urval

slagetomdesmaapastejerna
  • Titel: Slaget om de små pastejerna: Skrifter i urval
  • Forfatter: Charles Fourier
  • Sidetal: 224
  • Stand: Lettere slidt
  • Udgiver: Tryckeri AB Federativ
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Svenska

Charles Fourier (1772-1837) är en av socialismens originellaste tänkare. I sina verk lade han fram detaljerade beskrivningar för upprättandet av ett nytt samhällssystem, bestående av stora produktionskollektiv, "falangstärer", där de mänskliga behoven skulle ges maximala utvecklingsmöjligheter.

I det här urvalet får vi för första gången på svenska en fullödig bild av Fouriers teorier - hans klarläggande av sambandet mellan den ekonomiska utsugningen och det sexuella förtrycket, hans betonande av att arbetet måste organiseras i överensstämmelse med människans instinktiva behov och böjelser, hans radikala idéer om kvinnofrigörelsen och barnens uppfostran. I dagens uppgörelse med den förstenade och auktoritära statssocialismen har tiden blivit mogen för en omläsning av Fouriers verk.DKK 50