Demokratiske nazister- En udgivelse om Danskernes Parti, deres ideologi, politik, strategi og medlemmer

danskernes-parti-redox.png
  • Titel: Demokratiske nazister- En udgivelse om Danskernes Parti, deres ideologi, politik, strategi og medlemmer
  • Forfatter: Researchkollektivet Redox
  • Sidetal: 93
  • Stand: Som ny
  • Udgiver: Researchkollektivet Redox
  • På lager (antal): 2
  • Sprog: Dansk

Researchkollektivet Redox / Demokratiske nazister / Side 7ForordEt spøgelse går gennem verden, afsløringens spøgel-se. Både antidemokratiske grupper og myndigheder i demokratiske lande forfølger de ‘sladrehanke’, der fin-der det nødvendigt at dele deres viden med offentlig-heden, og de journalister og andre, der optræder som formidlere.Ved kommune- og regionsvalget den 19. november stiller et parti, der udadtil foregiver at være demokra-tisk, op i foreløbigt seks kommuner og fire regioner. Et parti, det vil være klogt for både socialister og for civilsamfundet som sådan nøje at overvåge alle årets dage: Danskernes Parti.Selv de mest ekstreme holdninger har ret til at få prøvet deres styrke i folket ved demokratiske valg, og netop derfor er det vigtigt, at der bliver holdt øje med, om der bag den demokratiske facade gemmer sig helt andre dagsordener. Redox’ udgivelse om Dan-skernes Parti viser i sin historiske gennemgang, sin sammenligning med udenlandske partier og analyse af partiets struktur, politik og strategi, at den yderste højrefløj forsøger og i en vis grad formår at dække sig bag en maske af tilforladelig veltalenhed og nyskre-vet partiprogram. Men ikke meget er forandret, siden Danskernes Parti brød ud af det nazistiske parti.Både de historiske og aktuelle bånd til nynazistiske foreninger og tænkemåder, der her lægges frem og analyseres, giver et helt andet indtryk af partiet end dets valgvideoer. Pseudovidenskab, nysprog og dygtig kommunikation skal give Danskernes Parti et respek-tabelt ydre, men arvesølvet pudses dog i vedtægterne, hvor det hedder, at medlemskab kun kan opnås af per-soner ‘af europæisk afstamning’. Partiets ledende per-sonkreds er velkendt fra det højreradikale miljø, men ikke kendt i offentligheden. Endnu.Kampen mod fascismen i Danmark kan synes at være spild af kanonkrudt på stækkede gråspurve, men den organiserede fascismes fremgang i flere europæiske lande, og i mindre grad endda i nogle af vores nabolande, samt den slumrende trussel fra en-keltpersoner som vi så ved massakren på unge so-cialister i Norge forrige år, gør det tydeligt, at det ikke er nok at overlade det vågne øje til myndighederne. Venstrefløjen skal fortsat afdække de fascistiske or-ganisationer og rive maskerne af dem, når de forsøger sig frem i ly af disse, både som et fremskudt forsvar for venstrefløjsaktivister, mindretalsgrupper og for demokratiet som sådan, men også for at udfordre et racistisk, stærkt nationalistisk og dybt intolerant miljø.Kåre Bluitgen, forfatterlinkDKK 40