Parti, Stat og Fagforeninger - En antologi

parti, stat og fagforeninger
  • Titel: Parti, Stat og Fagforeninger - En antologi
  • Forfatter: Niels Brunse
  • Sidetal: 342
  • Stand: Som ny
  • Udgiver: Bibliotek Rhodos
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

Denne samling dokumenter skal illustrere en vigtig episode i den socialistiske bevægelses historie:

Fagforeningsdiskussionen i det russiske kommunist-parti i 1920-21. Det var ikke så snævert organisatoriske spørgsmål, diskussionen drejede sig om, men fundamentale træk ved den russiske revolution, f.eks. masseorganisationernes forhold til eliten og proletariatets forhold til bureaukratiet.

''Fagforeningsdiskussionen'' foregik på et tidspunkt, hvor alle bolsjevikkernes politiske modstandere, både til højre og til venstre, var sat ud af spillet. Og den endte på den X. partikongres med en resolution, der forbød fraktionsdannelse i partiet.

Man kan altså betragte denne diskussion som den sidste offentlige politiske meningsudveksling i den russiske revolutions historie. Efter 1921 måtte kampen mellem forskellige linjer i partiet foregå fordækt. Modsætningerne og uenigheden blev sværere at følge og vurdere for alle andre end partitoppen selv. Det giver diskussionen en særlig vægt som kildemateriale.DKK 60