Oprørsgraffiti: Graffitibudskaber og Identiteter i Ungdomshusmiljøet

Oprørs graffiti
  • Titel: Oprørsgraffiti: Graffitibudskaber og Identiteter i Ungdomshusmiljøet
  • Forfatter: Rasmus Lind Greiner
  • Sidetal: 78
  • Stand: Ny
  • Udgiver: Coluart Publishing
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Dansk

Fra bogens prolog:
"Tilblivelsen af denne bog er båret frem af min glæde ved at iagttage ungdomshusgraffiti som et utæmmet oprørssprog, der infiltrerer byen, og er derfor blevet udført med respekt for den særlige æstetik, som graffitien er udtryk for. Men den er også motiveret af min interesse for at forstå, hvad der har drevet nogle af de mennesker, der har lavet graffitien: Hvad der ligger bag budskaberne, så at sige. Herved formidles et billede af ungdomshuskulturen ud fra graffitimalernes egen selvforståelse, hvormed der gøres op med omverdenens påduttede stereotyper. Bogen kan derfor både læses som en analyse af ungdomshusrelaterede graffitiudsagn og identiteter i miljøet og opleves som en billedbog, der er blevet udført med forkærlighed for graffitiens æstetiske farve- og formsprog.
Bogens første kapitel tager afsæt i en kort beskrivelse af Ungdomshusets historie og den autonome bevægelse.
I andet kapitel bringes et filosofisk afsnit, der giver en forståelse
for de socialkonstruktivistiske verdensbilleder, som bogen relaterer til. Det tredje kapitel handler om ungdomshusgraffiti og de budskaber, der er indlejret heri. Fjerde kapitel har fokus på, hvad graffitiens sproglige indhold kan fortælle os om identitetsbeslægtede tendenser inden for ungdomshusmiljøet. Her tages der udgangspunkt i et interview med graffitikunstneren Rasmus Balstrøm, der var involveret i et større maleri på en gavl ved Jagtvej 69 i 2011. Bogens femte og sidste kapitel handler om graffitiens positionering som symbolsk markør i det offentlige rum og dets kritiske potentiale i forhold til det omkringliggende samfund. Det er mit håb, at bogen kan åbne op for en forståelse for aktivisternes bevæggrunde og dermed være med til at nuancere den fremtidige debat om Ungdomshuset og andre fristeder.''DKK 170