Imperialismens Epoke

imperialismens epoke
  • Titel: Imperialismens Epoke
  • Forfatter: Harry Magdoff
  • Sidetal: 194
  • Stand: Lettere slidt
  • Udgiver: Demos
  • På lager (antal): Lager under opdatering... (error: 400)
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

For ti til femten år siden var det en almindelig anerkendt tese blandt vestlige statsvidenskabsmænd, at imperialismen var død, efter at de tidligere kolonier var blevet uafhængige. Hvor overfladisk og forkert en sådan analyse er, viser Harry Magdoffs skelsættende værk ''Imperialismens epoke'' bedre end nogen anden bog.

Med uigendrivelige tal og diagrammer viser Harry Magdoff, hvordan USAs økonomiske overleven er afhængig af fortsat udbytning af den tredje verdens lande, der gennem ''u-landshjælp,'' der fører til voksende afhængighed af USA, og ulige traktater slavebindes til den amerikanske økonomi. Magdoff viser, hvorledes USAs profit på investeringer er mere end tredoblet i de sidste femten år, og markedet i den tredje verden næsten fordoblet. Samtidig er markedet og profitten i USA ikke engang fordoblet.

Magdoffs bog indeholder uundværlige argumenter i enhver debat om imperialismen i dag.DKK 40