Hvad er det egentlig vi vil?

hvaderdetegentligvivil.png
  • Titel: Hvad er det egentlig vi vil?
  • Forfatter: Niels Munk Plum
  • Sidetal: 276
  • Stand: Lettere slidt
  • Udgiver: Tiderne skifter
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

Med udgangspunkt i den almindelige politiske usikkerhed og rådvildhed stiller bogen spørgsmålet: Hvad er det egentlig vi vil? Og fællesbetegnelsen ''vi'' omfatter alle de dele af befolkningen, som erkender - eller kan bringes til at erkende - at vores samfundssystem stort set fungerer utilfredsstillende, og som vil være med til en gennemgribende forandring af det.

Efter analysen af den kapitalistiske vækstfilosofi og dens katastrofale konsekvenser på det økologiske område påvises alle de misforhold og skævheder, der er i vores klassesamfund og som er baggrunden for den voksende fremmedgørelse og utilfredshed. Det helt afgørende problem i denne forbindelse er: hvordan erkendes de store sociale uligheder af dem, de går ud over, i en sådan grad at de motiveres til aktivt at deltage i den politiske kamp.

I direkte forlængelse af denne problemstilling tager bogen fat på årsagerne til den nuværende mangel af bevidsthed om, hvad der kan og skal gøres. Bl.a. afsløres magthavernes meget bevidste forsøg på at bortforklarer og tilsløre ulighederne.

Som svar på spørgsmålet i bogens titel opstilles så en række forslag til en utopi, altså konkrete beskrivelser af hvorledes det kommende - socialistiske - samfund kunne se ud. Denne utopi er et godt konkret forslag til en kurs at styre efter i det politiske arbejde henimod den revolution, der er nødvendig og som diskuteres udførligt i bogens sidste kapitel.

Hovedsynspunktet her er, at eftersom arbejderklassen idag ikke alene kan være revolutionsbærende - og utilfredsheden med det bestående rækker langt ind i mellemlagene - må der etableres et samarbejde mellem alle lønmodtagere.DKK 30