Hva er fascisme?

hvaerfascisme
  • Titel: Hva er fascisme?
  • Forfatter: Hans Frederik Dahl
  • Sidetal: 157
  • Stand: Slidt
  • Udgiver: Pax Forlag
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Norsk

Hva er fascisme? En ideologi, en politisk bevegelsen eller et økonomisk system? Et rent italiensk fenomen eller noe som kan gjenfinnes i flere land i mellomkrigstida? Kan vi snakke om fascisme eller fascistiske tendenser idag? Er fascismen småborgerlig eller kapitalistisk i sitt klassgrunnlag? Alle prater om fascisme, men ingen vet helt hva de skal kalle fascisme. I denne boka gir Hans Fredrik Dahl en innføring i fascismens historie og sosiologi. Han undersøker fascismen både som et historisk fenomen knyttet til spesielle forhold i mellomkrigstida, og som et mer alment strukturelt trekk ved det kapitalistiske samfunn. Han skjelner mellom de utløsende årsaker og de mer dyptliggende betingelser for fascismens gjennombrudd; han gir både de sentrale historiske data og en teoretisk analyse av fascismen. Hans Fredrik Dahl (1939-) er en norsk pressemann, historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært kulturredaktør i Dagbladet. På 1960-tallet hørte han til den indre kjernen i Pax forlag, og var redaktør for tidsskriftet Kontrast 1965–1969.DKK 50