Dansk Arbejderbevægelse 1871-1900

Dansk arbejderbevægelse
  • Titel: Dansk Arbejderbevægelse 1871-1900
  • Forfatter: Henning Grelle
  • Sidetal: 39
  • Stand: Lettere slidt
  • Udgiver: Gyldendal
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

Dette hæfte om Dansk arbejderbevægelse 1871-1900 er det andet i en serie af Historiske Emnehæfter, som primært tager sigte på undervisningen i historie i gymnasiet og på HF, men det skulle da glæde os, om hæfterne også kunne anvendes på andre undervisningstrin og læses med udbytte af den historiske interesserede.

Omfanget af hægterne er fastsat ud fra et ønske om i undervisningen at kunne gennemgå et centralt emne på kort tid: 4-5 undervisningstimer, hvor eleverne kan få kendskab til forskellige synspunkter og forskningsresultater og erhverve sig en indsigt i, hvordan ''almindelige'' historiske fremstillinger bliver til. Eleverne skulle dermed få et mere nuanceret syn på, hvad historieforskning egentlig er. Det er også vort ønske at tilbyde et undervisningsmateriale, som prismæssigt svarer til de beskedne midler der til rådighed på skolerne.DKK 75