Bevægelser i Demokrati: Foreninger og Kollektive Aktioner i Danmark

_9788779340367.jpeg
  • Titel: Bevægelser i Demokrati: Foreninger og Kollektive Aktioner i Danmark
  • Forfatter: Magtudredningen
  • Sidetal: 246
  • Stand: Ny
  • Udgiver: Aarhus Universitetsforlag
  • På lager (antal): 2
  • Sprog: Dansk

Sociale bevægelser og foreninger har spillet en afgørende rolle for udviklingen i de europæiske demokratier, ikke mindst i Danmark. Denne bog lægger vægten på sociale bevægelser og på forholdet mellem sociale bevægelser og foreninger i et samfund i forandring. Herunder bevægelsernes og foreningernes evne til at opfange og udtrykke interesser, identiteter og konflikter i samfundet, om konflikternes fredelige eller voldelige karakter, og om almindelige borgeres muligheder for at finde sammen og gøre deres indflydelse gældende.

Bogen kommer vidt omkring. Den præsenterer nye teorier og metoder, og diskuterer forholdet mellem det etablerede politiske system og de sociale bevægelser og ser nærmere på, om der er tale om stærke uforenelige modsætninger eller om samarbejde, og hvorvidt bevægelserne er nødvendige, for at marginaliserede grupper og nye samfundsproblemer kan vinde indpas i den demokratiske beslutningsproces, og om foreningerne er tilstrækkeligt rustet til at give et kvalificeret modspil til staten og markedet.

Bogen giver ikke et entydigt svar på disse spørgsmål, men viser at sociale bevægelser og foreninger bidrager til at smidiggøre demokratiet, og i længden gør det mere modstandsdygtigt over for egentlige antidemokratiske strømninger.DKK 250