Arbejdskraft: Vare eller menneske?

Arbejdskraft: vare eller menneske
  • Titel: Arbejdskraft: Vare eller menneske?
  • Forfatter: Christian Horst
  • Sidetal: 236
  • Stand: Lettere slidt
  • Udgiver: Akademisk Forlag
  • På lager (antal): 1
  • Sprog: Dansk

Fra bagsiden:

Fremmedarbejderbeskæftligelsen var den billigste måde som den vest-europæiske apitalisme kunne sikre relationen kapital-lønarbejde på under den øgede kapitalakkumulation i højkonjunkturen.

For kapitalen betød denne mulighed

- at arbejdskraftmanglen var blevet et teoretisk spørgsmål

- at lønglidningen blev bremset

- at produktiviteten steg

- at produktmassen kunne stige i det omfang markedet kunne bære det

For den kapitalistiske stat betød det, at man kunne øge arbejdsstyrken uden udgifter til reproduktionsomkostninger og uden øget udlæg af social kapital, som da kvinderne blev aktiveret.

For arbejderklassen betød det en lang række vanskeligheder, idet en stor gruppe af afpolitiserede arbejdere, uden nogen form for sikkerhed i deres retsstilling, sociale stilling og på længere sigt med hensyn til deres alderdom, kunne misbruges og blev misbrugt i arbejderklassens kamp for klassens forbedringer.

Samtidig fik omfanget (13 mill.) og den politiske styring af denne arbejdskraft en stigende vigtighed for den samfundsmæssige produktion. Den måde som man i vesteuropa søgte at bevare fordelene ved fremmedarbejderbeskæftigelsen på, afspejler på den anden side vigtigheden af denne arbejdskraft på den anden side styrkeforholdet mellem klasserne i de enkelte samfundsformationer.DKK 60