Arkiv & Bibliotek

Bøger

ABA, AOF, Fremad M.fl.: Arbejderbevægelsen i Spanien, 1986, Forlaget Fremad

Adorno, T.W.: The Authoritarian Personality, 1969, The Norton Library (Engelsk)

Andersson, John: Internationalerna, 1952, Federativs Förlag (Svensk)

Andersson, John: Med SAC i 40-årig kamp, 1950, Federativs Förlag (Svensk)

Andersson, John: Rebell - I Klassamhälle och Välfärdsstat, 1961, Federativs Forlag (Svensk)

Andersson, John: Till försvar och till anfall, 1958, Norsk Syndikalistisk Forbund (Svensk)

Bakunin, Michail: Gud og Staten, 1977, Edition After Hand

Bakunin, Mikhail: Autoritet eller selvforvaltning, 1979, Borgens Forlag

Berkman, A.: Anarkismens ABC, 1974, Direkte Aktion

Bernard, Marie-Anne, Antipolitik hinsides al statskunst, 1981, Forlaget Afveje

Berthelsen, Thorwald: Pariserkommunen 1871, Forlaget Rhodos

Bidsted, Ole: Rådsstrategi, 1979, Forlaget Beboertryk

Branting, Hjalmar: Stridsfrågor inom arbetarrörelsen, 1979, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (Svensk)

Brecht, Bertolt: Kommunens dage, 1975, Gyldendal

Bredal, Johannes: Sperlings Saga, 2008, Forlaget Ådalen

Brinch, Benny: Søren, 1986, Forlaget Mathis

Brunse, Niels M.fl.: Oprøret i Kronstadt 1921, 1975, Forlaget Rhodos

Bruun, Henry: Den Faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil aar 1900, 1938, Gyldendal

Callesen, Gerd: Den danske arbejderbevægelses programmatiske dokumenter og love, 1978, Odense Universitetsforlag

Castoriadis, Cornelius: Marxisme og Revolutionær teori, 1981, Forlaget Rhodos

Christensen, Erik M.: Henrik Ibsens anarkisme 1, 1989, Akademisk Forlag

Christensen, Erik M.: Henrik Ibsens anarkisme 2, 1989, Akademisk Forlag

CNT: Kollektiviseringer, 1978, Forlaget Beboertryk

Cohn-Bendit, Daniel: Venstre Radikalismen, 1988, Forlaget Rhodos

Cox, Geoffrey: Madrids Forsvar, 1937, Forlaget Fremad København

Dickson, Walter: Sacco & Vanzetti, 1977, Federativ (svensk)

Dinesen, Wilhelm: Paris under Communen, 1968, Gyldendal

Dreier, Fr.: Om arbejdets organisering, 1976

Duyn, Roel van: Budskab fra en viis Nisse, 1971, Borgens Forlag

Elsass, Peter: Grundbog for aktivister, 1982, Gyldendal

Ericson, Bengt: Anarkisterna i Klasskampen, 1969, Bokförlaget Aldus (Svensk)

Eriksen, Inge: Ni liv, 1977, Forlaget Beboertryk

Enzenberger, Hans Magnus: Anarkiets Korte Sommer, 1972, Samlerens Bogklub

Fanon, Frantz: Fordømte her på jorden, 1968, Forlaget Rhodos

Fast, Howard: Saccos og Vanzettis bedrift, 1954, Forlaget Tiden

Fernström, Karl: Ungsocialismen, 1950, Federativs Förlag (Svensk)

Georén, Per: Zapata och revolutionen i Mexiko 1910 - 1920, 1957, UPA

Goldman, Emma: Anarkistiske Erindringer, 1976, Forlaget Borgen

Gröndahl, Britta: Här talar Syndikalisterna, 1973, Federativs Förlag (Svensk)

Gröndahl, Britta: Proudhon, 1959, Frihetliga Bokgillet

Guérin, Daniel: Anarkismen, 1979, Borgens Forlag

Hansen, Anton: Arbejderkunst, 1932, Kultur og Politik

Hansen, Bente: Studenteroprøret, 1968, Gjellerup

Helm, Michael: Anarkistiske Grundideer, 1980, Hans Reitzel

Heyd, Günther: Paris Par Moulins, 1969, A.A. Forlaget

Holmö, Rudolf: Demokratiens Innebörd, 1951, Federativs Förlag (Svensk)

Holmö, Rudolf: Syndikalismen, 1954, Vära ideer (Svensk)

Holterman, Thom: Law in anarchism, 1980, Erasmus University Rotterdam

Horne, Alistair: Paris´Fald, 1969, Aschehoug Dansk Forlag

Houston, Robert: Bisbee ´17, 1981, Forlaget Modtryk

Ipsen, J.J.: Anarkisten Hans Jæger, 1920, Norges Ungsoc Forbunds Forlag

Ipsen, J.J.: En Utopist Historie, 1926, Woels Forlag

Jensen, Albert: Errico Malatesta, 1932, Bokförlaget Brand (Svensk)

Jørgensen, Palle M.fl.: Revolution og kontrarevolution i Spanien, 1976, Modtryk

Kautsky, Karl: Kommunisme og Terrorisme, 1921, Forlaget Fremad

Knudsen, Erik: Røde Emma, 1982, Gyldendals Teater

Koestler, Arthur.:Spanish Testament, 1937, Victor Gollancz LTD (Engelsk)

Kofoed, Niels: Henrik Pontoppidan - Anarkismen og demokratiets tragedie, 1986, Reitzels Forlag

Koustrup, Søren: Joe Hill - en svensker i USA, 1976, Forlaget Munksgaard

Kropotkin, Peter M.fl.: Anarkismen en antologi, 1970, Forlaget Rhodos

Krapotkin, Fyrst: En Anarkists Erindringer, 1900, Gyldendalske Boghandels Forlag

Krapotkin, Peter: Eröfringen af Brödet, 1908, Björck & Börjesson

Krapotkin, P.: Haandens og Hjærnens Arbejde, 1904, Gyldendalske Boghandel

Kropotkin, Peter: Staten - Dens historiske rolle, 1981, Rhodos

Kropotkin, Pjotr: Gensidig Hjælp, 2000, Introite Publishers

Leval, Gaston: Collectives in the Spanish Revolution, 1975, Freedom Press (engelsk)

Lopez, F. Perez.: El Mexicano, 1970, Gyldendal

Lorenzo, César M: Syndikalismen Vid Makten, 1972, Federativs Forlag (Svensk)

Lubasz, Heinz: The Anarchist in the Russian Revolution, 1973, Thames and Hudson (Engelsk)

Madsen, Børge: Sumpen, Liberalisterne og de Hellige, 1981, Social og Sundhedspolitisks Gruppe

Maximoff, Gregory Petrovich: The Guillotine at Work, 1979, Cienfuegos Press (Engelsk)

Mett, Ida: Kronstadt 1921, 1969, Libertad (Svensk)

Mikkelsen, Flemming: Protest og Oprør, 1986, Modtryk

M.fl.: Anarkistiske Brudstykker, 1984, Forlaget "Gensidig Hjælp"

M.fl.: Borggården, 1978, Lejernes L.O.

M.fl.: Derfor svigter LO, 1970, Foreningen Sorte Fane

M.fl.: Mindeskrift over betjent Oscar Gjemsøe, 1910, Københavns Politiforening

M.fl.: På vej mod ekstraparlamentarisme, 1970, Foreningen Sorte Fane

M.fl.: Revolutionær Sangbog

Neruda, Pablo: Ophold på jorden, 1979, Brøndum

Nettlau, Max: Anarkismen Genom Tiderna, 1970?, Federativs Förlag

Nettlau, Max: Ett Liv För Friheten, 1956, Frihetliga Bokgillet (Svensk)

Nielsen, Sine Bang: Den Grønne ø, 2010, Hjemmebibliotekets Forlag

Nylund, Felix: Helsingfors under det røde regimente, 1919, Levin & Munksgaard

Orwell, George: Hyldest til Catalonien, 1975, Forlaget Gyldendal

Persson, Lennart K.: Syndikalismen i Sverige 1903-1922, 1975, Federativs Förlag (Svensk)

Petersen, Carl Heinrich: Agitatorer og Martyrer, 1966, Forlaget Fremad

Petersen, Carl Heinrich: Anarki og arbejderhistorie, 1985, Tiderne Skifter

Petersen, Carl Heinrich: Fra klassekampens slagmark i Norden, 1973, Forlaget Modtryk

Petersen, Carl Heinrich: Kommunismens Kættere, 1964, Munksgaard

Petersen, Carl Heinrich M.fl.: Christian Christensen og Den Danske Syndikalisme 2, 1979, Modtryk

Petersen, Carl Heinrich M.fl.: Christian Christensen og Den Danske Syndikalisme 2, 1979, Modtryk

Petersen, Carl Heinrich: Danske Revolutionære, 1970, Borgens Forlag

Petersen, Carl Heinrich: Den Glemte Socialisme, 1981, Bibliotek Rhodos

Petersen, Carl Heinrich: Revolutionære socialister i Danmark, 1973, Gyldendal

Proudhon, P.J.: What is property, 1969, William Reeves (Engelsk)

Read, Herbert: Anarchy and Order, 1974, Souvenir Press (Engelsk)

Read, Herbert: The Politics of the Unpolitical, 1943, Routledge (Engelsk)

Rasmussen, Halfdan: Og det var det, 1977, Det Schønberske Forlag

Raske-Nielsen, Erik: Spanien, 1949, Institutet for historie og samfundsøkonomi

Richards, Vernon: Lessons of the Spanish Revolution, 1972, Freedom Press (Engelsk)

Rüdiger, Helmut: Federalismem, 1947, Federativs Förlag (Svensk)

Seidenfaden, Erik: Borgerkrig i Spanien, 1937, Kulturforlaget

Sinclair, Upton: Boston, 1930, Woels Forlag

Skjærpe, Arvid Weber: Selvstyre som system, 1977, H. Aschehoug (Engelsk)

Steinbeck, John: Vredens Druer, 1939, Gyldendal

Stirner, Max: Den eneste og hans ejendom, 1902, Gyldendal

Strand, Mads: Anarkistisk Lesebok, 1970, Pax Forlag (Norsk)

Teng, Paul: Anarkistisk Intermezzo, 1988, Carlsen Comics

Thomas, Hugh: The Spanish Civil War, 1961, Eyre & Spottiswoode Ltd (Engelsk)

Thyssen, Ole: Den Tidlige Socialisme, 1979, Hans Reitzel

Ustvedt, Yngvar: Arbeidere under våpen, 1975, Gyldendal Norsk Forlag (Norsk)

Welzel, Ruddi: Det Anarkistiske Menneske, 1979, Berlingske Forlag

Westergård, Chr.: Du som er leder-, 1977, Alternativ Bogudgivelse

Wilde, Oscar: Kapitalismen Socialismen og Mennesket, 1952, H. Hagerup

Winding, Ole: Spanien i Nærbilleder, 1937, Mondes Forlag

Wright, Richard: Sort Ungdom, 1966, Gyldendal

Blade & Tidskrifter

Anarchist Review Number 1, 1976, Cienfuegos Press

Anarchist Review Number 2, 1977, Cienfuegos Press

Anarchist Review Number 4, Cienfuegos Press

Anarchist Review Number 5, Cienfuegos Press

Anarchist Review Number 6, 1982, Cienfuegos Press

Anarkistisk tidsskrift 12, 1998 (Svensk)

Antipolitik 2: 1979, SABAE

CP: Towards a citizens militia, 1980, Cienfuegos Press (Engelsk)

Direkte Aktion, 1999, Fagoppositionens Sammenslutning

Direkte Aktion #2, 2013, Libertære Socialister

Direkte Aktion #3, 2013, Libertære Socialister

Direkte Aktion #4, 2013, Libertære Socialister

Direkte Aktion #5, 2014, Libertære Socialister

Federativserien 17, Centralism och Decentralism, 1975, Federativs Förlag (Svensk)

Federativserien 18, Parti eller fackförening?, 1975, Federativs Förlag (Svensk)

Federativserien 19, Facklig kamp i Franco Spanien, 1975, Federativs förlag (Svensk)

Federativserien 24, Staten mot Sacco och Vanzetti, 1977, Federativs Förlag (Svensk)

Freedom Vol. 41: 1980, Freedom Press (Engelsk)

Freedom Vol. 43: 1982, Freedom Press (Engelsk)

Frihetlig Socialistisk Tidskrift 6-7, 1975, Frihetlig Socialistisk Tidskrift (Svensk)

Frihetlig Socialistisk Tidskrift 26, Om Anarkismen, 1977, Frihetlig Socialistisk Tidskrift (Svensk)

Historievidenskab 8: Venstreoppositionen 1900 - 1930, 1976, Forlaget GMT

HUG!: Barndommens Politik, 1981, Tiderne Skifter

M.fl.: ANARKA er genfødt!, 1982, Anarka

M.fl.: ANARKA midSOMMER -80, 1980, Anarka

M.fl.: ANARKA Bangkok by night - Voldtægt - Digte, Drømme og visioner, 1981, Anarka

N.E.J. 1

N.E.J. 2

N.E.J. 3, 2014

Red And Black 7, 1977, J. Grancharoff (Engelsk)

Ringe i Vandet, 2017, Ringe i Vandet

M.fl.: The Raven 2, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: The Raven 7, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: The Raven 8, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: The Raven 10, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: The Raven 25, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: The Raven 37, Freedom Press (Engelsk)

Pjecer & hæfter

ACF: You can´t blow up a social relationship, 1985, Anarchist Communist Federation

Ancear, Herbert: Hva Vil Syndikalismen?, 1978, Arbeiderns Forlag (Svensk)

ASO: Fagligt Anarkistisk Handlingsprogram, 1981, Anarko-Syndikalistisk Organisation

ASO: Faglig Pjece, 1982, Anarko-Syndikalistisk Organisation

ASO: Hvad vil anarkisterne?, 1981, Anarko-Syndikalistisk Organisation

ASO: Katalog 83, 1983, Anarko-Syndikalistisk Organisation

ASO: Principprogram og Vedtægter, 1985, Anarko-Syndikalistisk Organisation

ASO: Principprogram og Vedtægter, Anarko-Syndikalistisk Organisation

Berneri, Camillo: Peter Kropotkin. Føderalistiske Ideer, 1977, Regnbuen

Björneboe, Jens: Anarkismen ...I dag?, 1971, Kommunen (Norsk)

Bonanno, Alfredo M.: Critique of Syndicalist Methods, 1979, Bratach Dubh Publications (Engelsk)

Bukharin, Nikolai M.fl.: The Poverty of Statism, 1981, Haymarket Press (Engelsk)

Castoriadis, Cornelius: History as Creation, Solidarity (Engelsk)

Carter, April: Direct Action, 1970, Peace News

Comfort, Alex: Delinquency, 1951, Freedom Press (Engelsk)

De Cleyre, Voltarine: The Making of an Anarchist, 1978, Black Bear

Dolgoff, Sam: The relevance of anarchhism to modern society, Soil of Liberty (Engelsk)

DS: Danske Syndikalister, 1975, Fagoppositionens Sammenslutning

FAU: Arbeitsgrundlage, 1973, Freie Arbeiter Union (Tysk)

Goldman, Emma: Mennesket, Samfundet og Staten, 1978, Anarkistisk Føderation i Danmark

Graham, Marcus: Marxism & a Free Society, 1981, Cienfuegos Press

Guerin, Daniel: Anarchism and Marxism, 1981, Belfast Anarchist Collective (Engelsk)

Henrichsen, Hermann: Anarkister - Drama i en akt, 1917, A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel

IWW: Generalstrejken - För Industriell Frihet, 1951, IWW

IWW: Principles, Aims & Statutes of the IWW, 1983, Rebel Worker Group (Engelsk)

Konfront: Anarki eller Kaos, 2009

Kropotkin, Peter: Den Anarkistiska Kommunismen, 1976, UPA

Kropotkin, Peter: Den Anarkistiske Kommunisme, 1980, Anarkistisk Boghandel

Kropotkin, Peter: Den anarkistiska verksamheten under revolutionstider, 1920, Bokförlaget Brand (Svensk)

Kropotkin, Peter: Syndikalisme og Anarkisme, 1978, Regnbuen

Kropotkin, Peter: The State - Its Historic Role, 1969, Freedom Press (English)

Kropotkin, Peter: The Spirit of Revolt & On Order, P.F.A.F.S

Kropotkin, Peter: War, 1910, William Reeves

Maximoff, G.: Syndikalist in the Russian Revolution, 1979, Anarchist Communist Federation of North America (Engelsk)

Martin, Charles: Towards a Free Society, 1960, Freedom Press (Engelsk)

M.fl.: Der austand der kronstädter matrosen, 1971, Historische Reihe (Tysk)

M.fl.: Towards a fresh revolution, 1978, New Anarchist Library (Engelsk)

Neergaard, L. F.: Anarkisterne, Proletaren og de falske sparemærker, 2022, Bogcaféen Halmtorvet

Nettlau, Max: Michael Bakunin - Selbstzeugnisse & Dokumente, 1924, Verlag Der Syndikalist (Tysk)

Nielsen, Einar: Intet nyt under solen 1, Forlaget Arbejderringen

Nielsen, Einar: Intet nyt under solen 2, Forlaget Arbejderringen

N.S.F.: 1. Internasjonale - Anarkismens Fremvekst i Arbeiderbevegelsen 1850 - 1875, Norsk Syndikalistisk Forbund (Norsk)

Peirats, José: What is the C.N.T.?, Simian Publications (Engelsk)

Program for Resist - En anarkistisk festival, 2004

Rasmussen, F. Gorm: Anarki eller Kaos, 1981, Danmark Radio Skoleradioen

Rocker, Rodolf: Decentralization, Friends of Malatesta (Engelsk)

Rocker, Rudolf: The Methods of Anarcho-Syndicalism, 1981, Monty Miller Press (Engelsk)

Stirner, Max: The False Principle of our Education, 1967, Ralph Myles (Engelsk)

S.A.C.: Syndikalismen - en socialism i frihet, 1971, Sveriges Arbetares Centralorganisation (Svensk)

Vi er alle militante: Fra gadekamp til hverdagsmilitans

Walter, Nicolas: About Anarchism, 1980, Freedom Press (Engelsk)

Walter, Nicolas: Hvad vil anarkisterne?, 1971, Jysk Anarkistisk Publikationsgruppe 1

Welzel, Ruddi: Fri vilje og straf, 1979, Odense Universitet

Flyveblade